Mere om os

Kom som du er. Vi bruger almindeligt tøj ved træningen.
Dragter ved udvalgte arrangementer.
Kom med din partner, med en du kender, eller kom alene.
Lær at danse: Pardanse, kvadrilledanse og meget andet.

Når du danser baldans eller folkedans
danser du til levende musik.
får du grundig instruktion.
bliver du tryg på dansegulvet ved enhver fest.
får du god motion og møder andre glade mennesker.

Årskontingentet er 800 kr. for aktive og 250 kr. for seniorer.
Du kan også blive medlem af sammenslutningen
"Folkedans Danmark" her.
September er gratis for nye medlemmer.
Kontingentet gælder for et helt år og indebærer deltagelse i foreningens mange arrangementer, se "Sæson nyt"
og fra tidligere arrangementer se "Foto og Video".

Hør mere om foreningen og medlemskab hos formanden:
Margrete Debois på tlf. 29 43 48 92 eller email margrete.debois(a)gmail.com eller hos et medlem i bestyrelsen.

ALLE ER VELKOMNE